September 23, 2018

Guitar Chords Ei Amar Shohor, 18@ All Time Dourer Upor

o bondhu lal

Lyrics:

Music Director:

Readers Rating:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ei Amar Shohor (Chords)

Year:2013 -Movie : KEY: [G]

Guitar Chords Ei Amar Shohor

{slide=CHORDS USED}

[G][D][Em][C]
{/slide}

[G][D][Em][C]
[G][D][Em][C]

[G]Ei amar shohor
[D]Janala o ghor
[Em]Shewla prachir jane
[C]Ke apon por
[G]Batasher shohor, [D]thik tarpor
[Em]Shwopno joriye rakhe
[C]Prachir pajor, amar a [Am]shihor

A shohr buke, [C]shukhe oshukhe
[D]Dhushor hapor jome rodh pora mukhe

[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]a shohorer fade
[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]a shohorer fade

[G][D][Em][C]
[G][D][Em][C]

[G]Tumi ki prapok, [D]onagoto shok
[Em]Chithi hoye bibrom, [C]nion alok

[G]A shohor jane, [D]kono ahobane
[Em]Nije ke nijei bhange, [C]keo obhimame
[Am]A shohorer rodh, [C]rupali parod
[D]Onahoto atotai kichhu protishodh

[Am]A shohor jane, [C]rat kane kane
[D]Jochhonay, kobitay, tar ahobane

[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]shohorer fade
[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]shohorer fade

Chords By Milan & Manish
{tab=VIDEO}

{/tabs}

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)